Pos

Pos nylon 40 cm
Pos nylon 40 cm Cofetarie-Patiserie
Pos din nylon, rezistent, lungime 40 cm
20,00 RON
Pos nylon 45 cm
Pos nylon 45 cm Cofetarie-Patiserie
Pos din nylon, rezistent, lungime 45 cm
23,00 RON
Pos nylon 55 cm
Pos nylon 55 cm Cofetarie-Patiserie
Pos din nylon, rezistent, lungime 55 cm
29,00 RON